> GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM

Công ty cổ phần DIFOCO vừa được cấp giấy phép chứng nhận là cơ sở đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm năm 2016.

Đăng ký tư vấn miễn phí